logo
УКР

Правила програми лояльності “Рондель клуб”

1. Визначення та загальні правила програми

1.1. «Програма лояльності «Рондель клуб» – це бонусно-дисконтна програма (надалі – «Програма»), що являє собою комплекс взаємопов’язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг);

1.2. «Оператор Програми» є ТзОВ «Авіація Галичини» (надалі – «Оператор»). Адреса: 79024, м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.

1.3. «Учасник Програми» – повнолітня фізична особа, що досягла 18 років і яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на веб-сторінці Програми та/або веб-сторінці https://www.aviatsiyahalychyny.com, та яка немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась відповідно до Правил Програми та «Політики конфіденційності».

1.4. «Партнер Програми» – юридична особа, яка відповідно до умов Програми нараховує бонуси при здійснені покупки товарів/послуг Учасниками Програми, або, яка надає можливість отримати винагороди учасникам Програми відповідно до її умов;

1.5. «Бонус» – це умовна облікова одиниця, яка визначає об’єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу;

1.6. «Рахунок Учасника» – це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з Бонусами Учасника Програми.

1.7. «Анкета» – паперовий бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, окремий документ, чи частина документу, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на веб-сторінці Програми, заповнюючи і підписуючи яку, фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними в ній умовами, а також дозволяє передавати і обробляти надані нею персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

1.8. «Персональні дані» – інформація, щодо певного Учасника, яка надається ним Оператору при заповнені Анкети або будь-яким іншим шляхом та дозволяє ідентифікувати цього Учасника.

2. Участь у програмі

2.1. Про умови Програми можна дізнатися в крамницях “Авіація Галичини” та з веб-сторінки Програми.

2.2. Датою початку участі в Програмі є дата реєстрації Учасника у Програмі за допомогою заповнення анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на веб-сторінці Програми та/або веб-сторінці https://www.aviatsiyahalychyny.com.

2.3. Всі зміни та доповнення до Правил та умов Програми офіційно публікуються на веб-сторінці Програми та/або веб-сторінці https://www.aviatsiyahalychyny.com, і вступають в силу з моменту публікації.

3. Анкета та персональні данні учасника

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа надає персональні для реєстрації в інформаційній автоматизованій системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов’язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, передання третім особам, тощо (надалі – обробка) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою, визначеною у п.7.5. Правил Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі, але не виключно, для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до бази персональних даних клієнтів «Рондель Клуб», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також протягом 3 днів з моменту зміни таких даних, повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей.

3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо чи невірно.

3.4. Термін внесення даних наданої Оператору друкованої Анкети до Програми становить 45 днів від дати подання Анкети Учасником Операторові Програми. У випадку подання Оператору Анкети у формі електронного формуляру, дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет зв’язку.

3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів державної влади відповідно до чинного законодавства.

4. Припинення участі у програмі та блокування картки

4.1. Оператор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Рахунку Учасника, анулювання усіх накопичених Бонусів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Оператором;

4.1.2. Надає Оператору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти шахрайства/недобросовісних дій визначаються одноособово Оператором та не підлягають оскарженню). Наприклад, Учасник накопичує Бонуси за допомогою чеків інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.4. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час, надіславши Оператору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу та/або на електронну поштову скриньку Оператора щодо припинення участі у Програмі із зазначенням особи. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

5. Права та обов’язки

5.1. Програма регулює відносини Оператора та Учасника Програми відповідно до умов цих Правил.

5.2. Програма є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

5.3. Оператор залишає за собою право:

– самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;

– самостійно визначати Партнерів Програми, а також кількість та вартість Бонусів і Винагород;

– Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми “Рондель Клуб” у випадку порушення Правил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

– Оператор залишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником Бонуси можуть бути використані до моменту припинення (зупинення) дії Програми після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення). Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають внаслідок таких змін.

5.4. Оператор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.

5.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5.6. Учасник Програми має право:

– комплекс прав щодо захисту персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства;

– перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Бонусів;

– отримувати від Оператора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, електронними, усними способами, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, чат-ботом, офіційними каналами в месенджерах та іншими засобами зв’язку.

5.7. Учасник надає Операторові, або Партнеру Програми від імені Оператора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми електронною поштою, телефоном та/або SMS чат-ботом, офіційними каналами в месенджерах. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Оператора шляхом надсилання на адресу Оператора (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення про таку відмову та/або засобами електронного звʼязку.

5.8. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну прізвища, ім’я, по батькові, та інших персональних даних, визначених в Анкеті. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти, операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

6. Нарахування бонусів та отримання винагород

6.1. Нарахування Бонусів відбувається при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками, за умови ідентифікації Клієнта у Програмі лояльності “Рондель Клуб” до закриття транзакції.

6.2. Нарахування накопичених Бонусів відбувається в режимі реального часу. У випадку відсутності зв’язку нарахування Бонусів відбувається в ручному режимі відповідно до чеку.

6.3. Нараховані Бонуси реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

6.4. Накопичені Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

6.5. Накопичені Бонуси мають бути використані Учасником протягом 24 місяців з моменту їх нарахування на рахунок, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з рахунку.

6.6. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Бонусів на особистому рахунку, звернувшись до Оператора або відвідавши веб-сторінку Програми та/або веб-сторінку https://www.aviatsiyahalychyny.com.

6.7. Оператор Програми визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

6.8. Бонуси на рахунку Учасника визначають поточний об’єм прав Учасника на отримання різної кількості, з розрахунку 1 (один) Бонус дорівнює 1 (одній) гривні вартості Винагороди.

6.9. Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

продаж товару, послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною;

продаж товару, послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних Бонусів;

продаж товару, послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною яка дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника.

6.10. Винагорода, що придбається Учасником за Бонуси – призначена виключно для кінцевого/особистого споживання. Використання (перепродаж) її у комерційних цілях, не пов’язаних з особистим кінцевим споживанням – заборонений.

6.11 При отриманні Винагороди Учасником у Локаціях Партнера та за умови пред’явлення ідентифікації в Програмі лояльності “Рондель Клуб” до закриття транзакції, проводиться списання Бонусів із рахунку Учасника Програми. Списання відбувається в режимі реального часу.

6.12 У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань Бонусів, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

6.13 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

7. Персональні данні

7.1. Володілець персональних даних: ТзОВ «Авіація Галичини», адреса: 79024, м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.

7.2. Форма надання згоди: Анкета, що подається Володільцю персональних даних у паперовій формі чи реєстраційна форма на веб-сторінці Програми та/або веб-сторінці https://www.aviatsiyahalychyny.com.

7.3. База персональних даних: База персональних даних клієнтів «Рондель Клуб».

7.4. Склад та зміст персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних:

– прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта;

– стать;

– дата народження;

– контактний номер мобільного телефону;

– адреса особистої електронної пошти;

– сімейний стан, кількість дітей (за наявності);

– особистий підпис;

– інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Оператором в процесі ведення підприємством своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг.

7.5. Метою обробки персональних даних є:

– забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; забезпечення комунікацій з клієнтами;

– надання Учасникам рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо спеціальних пропозицій Оператора та Партнерів Оператора;

– вивчення попиту, інформування Учасників про нові товари, послуги Оператора та його партнерів;

– забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.6. Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Оператор:

– збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.7.5. Правил;

– обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Володільця), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.

7.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:

Наданням своїх персональних даних Учасник, тим самим, підтверджує свою згоду на внесення наданим ним персональних даних до бази персональних даних клієнтів «Рондель Клуб», а також підтверджує те, що він ознайомлений з своїми правами, як суб’єкт персональних даних, визначеними у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», з їх складом, змістом та метою, способами їх обробки, а також про умови передачі наданих ним персональних даних третім особам.

7.8. Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:

Учасник Програми надає Володільцю дозвіл на обробку його персональних даних протягом 10 років. Суб’єкт може відкликати чи змінити термін дії даної згоди на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення на адресу Володільця (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 днів до передбачуваної дати відкликання/зміни терміну дії цієї згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Ми збираємо файли cookie для кращого діалогу з вами Детальніше. Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтесь з цим